Kursy certyfikowane

Kurs RKOSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas kursami certyfikowanymi.

  • Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

Program - http://www.prc.krakow.pl/bls.html

  • Kurs ALS /Advanced Life Support

Program - http://www.prc.krakow.pl/als.html

  • Kurs ILS /Immediate Life Support

Program - http://www.prc.krakow.pl/ils.html

  • Kurs EPLS /European Pediatric Life Support

Program - http://www.prc.krakow.pl/epls.html

  • ITLS Advanced Provider Course - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej

Program - http://www.prc.krakow.pl/itls.html

  • KURS NLS /Newborn Life Support Course

Program - http://www.prc.krakow.pl/nls.html

  • European Trauma Course (ETC)

Program - http://www.prc.krakow.pl/etc.html

  • KURS GIC /Generic Instructor Course

Program - http://www.prc.krakow.pl/gic.html

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Osobom zainteresowanym otrzymaniem potwierdzenia posiadanych umiejętności w zakresie ratowania zdrowia i życia rekomendujemy uczestnictwo w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po teoretycznym i praktycznym szkoleniu zakończonym egzaminem państwowym nasi kursanci otrzymują stosowne zaświadczenie oraz oficjalny tytuł Ratownika, który zobowiązani są posiadać między innymi pracownicy służb mundurowych. Oficjalny kurs pierwszej pomocy jest ważny 3 lata. Po upływie tego czasu należy dokonać jego recertyfikacji w celu utrzymania ważności posiadanych uprawnień. Serdecznie zapraszamy zarówno na kurs KPP, jak i na szkolenie przypominające.