Medyczne kształcenie ustawiczne

Instruktor pokazująca jak wykonywać RKOMedyczne kształcenie ustawiczne powinno być jednym z kluczowych aspektów kariery każdego pracownika ochrony zdrowia. W dzisiejszych czasach regularne dokształcanie się w danej dziedzinie często jest nie tyle sposobem na rozwój, co warunkiem świadczenia najwyższej jakości usług zgodnie z obowiązującymi standardami. Działanie zgodnie z najnowszymi zaleceniami jest szczególnie ważne wówczas, kiedy od jakości świadczonej pracy zależy zdrowie, bezpieczeństwo oraz życie innych osób.

 

Kursy doskonalące dla lekarzy i pielęgniarek

W zawodach lekarza i pielęgniarki solidna edukacja i wykształcenie są bardzo ważne, jednak należy pamiętać również o tym, że wiedza na dany temat zdobyta kilka lub kilkanaście lat temu może być nieaktualna w świetle najnowszych badań. Czynni zawodowo pracownicy ochrony zdrowia powinni być otwarci na zmiany oraz innowacje, które w branży medycznej pojawiają się wyjątkowo często. doskonalenie zawodowe jest nie tylko moralnym, ale i prawnym obowiązkiem każdego działającego czynnie lekarza. W Artimedic prowadzimy regularne zajęcia z wiedzy medycznej skierowane do osób posiadających wykształcenie medyczne oraz wszystkich, zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie medycznym.